Menu
Obec Turčiansky Peter
ObecTurčiansky Peter
Obec Turčiansky Peter
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 7. 2024

Kúpna zmluva

10/2024

86 500,00 EUR

MLADOSŤ-L, s.r.o.

Obec Turčiansky Peter

30. 5. 2024

Zmluva o poskztovaní služieb

9/2024

990,00 EUR

MUNI CONSULT

Obec Turčiansky Peter

23. 5. 2024

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.2/2019

8/2024

60,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

Mgr. Silvia Kočanová

14. 5. 2024

Dodatok k objednávke o poskytovaní služieb komunikačného systému Munipolis zo dňa 1.1.2022

7/2024

2 340,00 EUR

MUNIPOLIS s.r.o.

Obec Turčiansky Peter

7. 5. 2024

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

6/2024

Neuvedené

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

15. 4. 2024

Zmluva

5/2024

960,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

Ing. Ľudovít Fiala

22. 3. 2024

Zmluva č. 324 0603 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

4/2024

3 000,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

22. 3. 2024

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

3/2024

380,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Turčiansky Peter

22. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z2024160_Z

2/2024

16 031,98 EUR

Brantner Fatra s.r.o.

Obec Turčiansky Peter

10. 1. 2024

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV č. Z-O/2024/TZKO/440

1/2024

Neuvedené

Obec Turčiansky Peter

ELEKOS

21. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva vo verejnom obstarávaní

16/2023

3 300,00 EUR

PROGRANT, s.r.o,

Obec Turčiansky Peter

13. 12. 2023

Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku č.2024/315/TP/1

15/2023

61,79 EUR

PD Belá-Dulice

Obec Turčiansky Peter

16. 10. 2023

Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov číslo: 004/ODOMT/A/2023

14/2023

96,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

Slovenska autobusová doprava Žilina

9. 10. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

13/2023

239,00 EUR

PROGRANT, s.r.o,

Obec Turčiansky Peter

26. 9. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní auditorskych služieb číslo zmluvy : VS 202212 zo dňa 15. 11. 2022

12/2023

Neuvedené

Obec Turčiansky Peter

EKO-AUDIT S.R.O

31. 7. 2023

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-266-029/2023

11/2023

Neuvedené

Obec Turčiansky Peter

SR zastúpená MV SR

31. 7. 2023

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

10/2023

Neuvedené

Brantner Fatra s.r.o.

Obec Turčiansky Peter

6. 7. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

9/2023

355,00 EUR

MK hlas IngMakara Konstan

Obec Turčiansky Peter

29. 6. 2023

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorvého vozidla

8/2023

122,40 EUR

Komunalna poistovna a.s.

Obec Turčiansky Peter

2. 5. 2023

Zmluva č. 3230598

7/2023

3 000,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

24. 4. 2023

Úrazové poistenie

6/2023

25,00 EUR

Komunalna poistovna a.s.

Obec Turčiansky Peter

24. 4. 2023

Poistná zmluva Biznis Plus

5/2023

673,56 EUR

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Obec Turčiansky Peter

27. 2. 2023

cenník prác a služieb

4a/2023

Neuvedené

Brantner Fatra s.r.o.

Obec Turčiansky Peter

17. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z2023892_Z

4/2023

18 365,38 EUR

Brantner Fatra s.r.o.

Obec Turčiansky Peter

31. 1. 2023

Zámenná zmluva č. O - 9/2023

3/2023

712,00 EUR

Turčianska vodárenska spoločnosťt

Obec Turčiansky Peter

13. 1. 2023

Zmluva o spracovaní osobných údajov

2/2023

Neuvedené

Obec Turčiansky Peter

DOXX stravné lístky spol s.r.o.

13. 1. 2023

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zametnancov klienta

1/2023

Neuvedené

Obec Turčiansky Peter

DOXX stravné lístky spol s.r.o.

3. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb

17/2022

612,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

EKO-AUDIT S.R.O

25. 11. 2022

Zámenná zmluva č. O-01/2022

16/2022

712,00 EUR

Turčianska vodárenska spoločnosťt

Obec Turčiansky Peter

11. 10. 2022

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

15/2022

359,04 EUR ročne

Domáci miláčik s.r.o

Obec Turčiansky Peter

4. 10. 2022

Zmluva o nájme a o poskytovaní služieb

14/2022

903,20 EUR ročne bez DPH

Obec Turčiansky Peter

OZE Solutions a.s.

31. 8. 2022

Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov číslo: 002/ODOMT/2022

13/2022

80,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

Slovenska autobusová doprava Žilina

16. 8. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

12/2022

100,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

DEUS

10. 6. 2022

Licenčná zmluva

11/2022

175,00 EUR bez DPH

Obec Turčiansky Peter

eSYST,S.R.O

18. 5. 2022

Zmluva o spracovaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"

10/2022

Neuvedené

T-MAPY s.r.o.

Obec Turčiansky Peter

9. 5. 2022

Zmluva č. 322 0554

9/2022

3 000,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

21. 4. 2022

Zmluva o dodaní tovarov

8/2022

3 000,00 EUR s DPH

GAYA, s r.o.

Obec Turčiansky Peter

13. 4. 2022

Zmluva

7/2022

510,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

EKO-AUDIT S.R.O

30. 3. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

6/2022

nula

Obec Turčiansky Peter

Obec Košťany nad Turcom

16. 3. 2022

ˇUrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb

5/2022

25,00 EUR dvadsaťpäť

Obec Turčiansky Peter

Komunalna poistovna a.s.

8. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

4/2022

475,00 EUR štyristosedemdesiatpäť eur

Obec Turčiansky Peter

Galileo Corporation s.r.o.

14. 2. 2022

Kúpna zmluva

3/2022

4 000,00 EUR štyritisíc

p. Viera Duchoňová

Obec Turčiansky Peter

10. 1. 2022

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

2/2022

39,60 EUR tridsaťdeväť eur šesťdesiat centov

INISOFT s.r.o

Obec Turčiansky Peter

10. 1. 2022

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladnia s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

1/2022

Neuvedené

ASEKOL SK, s r.o.

Obec Turčiansky Peter

1. 1. 2022

Zmluva o dodávke plynu

12/2021

nula

Obec Turčiansky Peter

SPP a.s.

20. 10. 2021

Dohoda č. 21/23/010/34

11/2021

Neuvedené

Obec Turčiansky Peter

ÚPSaR Martin

24. 8. 2021

Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov

10/2021

80,00 EUR osemdesiat

Obec Turčiansky Peter

Slovenska autobusová doprava Žilina

9. 8. 2021

Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie

9/2021

nula

Turčianska vodárenska spoločnosťt

Obec Turčiansky Peter

26. 5. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o dodaní tovarov

8/2021

Neuvedené

GAYA, s r.o.

Obec Turčiansky Peter

17. 5. 2021

Dotácia z prostriedkov DPO

7/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Turčiansky Peter

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

6/2021

Neuvedené

Obec Turčiansky Peter

Zachránari Martin o.z.

15. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

5/2021

nula

Obec Turčiansky Peter

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

1. 3. 2021

Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmot. núdzi

4/2021

15,00 EUR Pätnásť eur

Obec Turčiansky Peter

Komunalna poistovna a.s.

1. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

3/2021

600,00 EUR šestoeur

Obec Turčiansky Peter

Ing. Jozef Adamkovič

20. 2. 2021

Zmluva na zabezpečenie testovania antigénov

2/2021

500,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

Zachránari Martin o.z.

25. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021

nula

Mesto Martin

Obec Turčiansky Peter

9. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

17/2020

nula

Obec Turčiansky Peter

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

21. 10. 2020

Dohoda č. 20/23/010/37

16/2020

Neuvedené

Obec Turčiansky Peter

ÚPSaR Martin

13. 10. 2020

Zmluva oZmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

15/2020

590,00 EUR Päťstodevaťdesiat

Obec Turčiansky Peter

Galileo Corporation s.r.o.

24. 8. 2020

Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov číslo 003/DOOMT/A/2020

14/2020

80,00 EUR osemdesiat

Obec Turčiansky Peter

Slovenska autobusová doprava Žilina

10. 8. 2020

Mandátna zmluva

13/2020

1 780,00 EUR tisícsedemstoosemdesiat eur

ing. arch. Eva Zaťková

Obec Turčiansky Peter

4. 8. 2020

Kúpna zmluva číslo ŽSK:461/2020/RÚ

12/2020

1,00 EUR jedno

Obec Turčiansky Peter

Žilinský samosprávny kraj

10. 7. 2020

Zmluva o dielo č. 2/2020

11/2020

3 350,00 EUR tritisíctristopäťdesiat

Artix, s r.o.

Obec Turčiansky Peter

9. 7. 2020

Zmluva o združenej dodávka elektriny

10/2020

1,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

Stredoslovenská energetika,a.s.

26. 6. 2020

Mandátna zmluva

9/2020

5 130,00 EUR Pättisíc sto tridsať

Galvod s r.o.

Obec Turčiansky Peter

12. 5. 2020

Dodatok kúpnej zmluvy

8/2020

nula

p.Bednár

Obec Turčiansky Peter

29. 4. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

7/2020

29,00 EUR Dvadsať deväť

Obec Turčiansky Peter

Slovak Telekom, a.s.

28. 4. 2020

Zmluva o bududúcej zmluve na zriadenie vecného bremena

6/2020

nula

Galvod s r.o.

Obec Turčiansky Peter

7. 4. 2020

Zmluva 3/2020

5/2020

30,00 EUR tridsať

Rieglová

Obec Turčiansky Peter

19. 3. 2020

Zmluva č. 320 0639

4/2020

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Obec Turčiansky Peter

DPO SR

10. 2. 2020

Kúpna zmluva

3/2020

440,00 EUR štyristoštyridsať €

Obec Turčiansky Peter

Matej Líška

10. 2. 2020

Rámcová zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

2/2020

nula

Obec Turčiansky Peter

Brantner Fatra s.r.o.

9. 1. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201938179_Z

1/2020

22 738,98 EUR

Brantner Fatra s.r.o.

Obec Turčiansky Peter

30. 12. 2019

Kúpna zmluva

18/2019

810,00 EUR osemstodesať euro

p.Bednár

Obec Turčiansky Peter

19. 12. 2019

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

17/2019

nula

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Turčiansky Peter

19. 12. 2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

16/2019

590,00 EUR Päťstodeväťdesiat euro

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Turčiansky Peter

18. 12. 2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov

15/2019

221,20 EUR Dvesto dvadsaťjedna eur dvadsať centov

Obec Turčiansky Peter

Obec Košťany nad Turcom

5. 11. 2019

Zmluva o dielo č. Z-B-2019-000270-00

14/2019

66 600,00 EUR šesdesiatšesť tisíc šesťsto

Stredoslovenská energetika,a.s.

Obec Turčiansky Peter

25. 10. 2019

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Turčiansky Peter

13/2019

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Obec Turčiansky Peter

GAYA, s r.o.

18. 10. 2019

Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov č.004/DOOMT/A/2019

12/2019

80,00 EUR osemdeiat

Obec Turčiansky Peter

Slovenska autobusová doprava Žilina

19. 8. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

11/2019

990,00 EUR Deväťstodeväťdesiat euro

EuroPro,n.o.

Obec Turčiansky Peter

24. 7. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

10/2019

1 150,00 EUR Tisícstopäťdesiat

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Turčiansky Peter

8. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

9/2019

2 850,00 EUR Dvetisícosemstopäťdesiat

Obec Turčiansky Peter

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

1. 7. 2019

Nájomná zmluva č.2/2019

8/2019

60,00 EUR šesdesiat

Obec Turčiansky Peter

Mgr. Silvia Kočanová

20. 6. 2019

Zmluva o grantovom účte

7/2019

nula

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

7. 5. 2019

Zmluva č. 39 766

6/2019

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Turčiansky Peter

DPO SR

7. 5. 2019

Dohoda č4/Dot/2019

5/2019

40,00 EUR štyridsať

SCVČ pri ZŠ BellAmos

Obec Turčiansky Peter

7. 5. 2019

Dohoda č. 3/Dot/2019

4/2019

440,00 EUR štyristo štyridsať

Súkromné CVČ

Obec Turčiansky Peter

7. 5. 2019

Dohoda č.2/Dot/2019

3/2019

200,00 EUR dvesto

Centrum voľného času

Obec Turčiansky Peter

7. 5. 2019

Dohoda č.1/Dot/2019

2/2019

250,00 EUR dvestopäťdesiat

OZ Centrum envirenmentálnej výchovy Turiec

Obec Turčiansky Peter

30. 4. 2019

Zmluva o bežnom účte

1/2019

nula

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

14. 12. 2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

18/2018

nula

MAPA Slovakia Digital s r.o.

Obec Turčiansky Peter

5. 11. 2018

Zmluva o dielo

17/2018

550,00 EUR päťstopäťdesiat euro

PROGRANT, s.r.o,

Obec Turčiansky Peter

15. 10. 2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

16/2018

365,00 EUR tristo šesdesiat päť

Galileo

Obec Turčiansky Peter

8. 10. 2018

Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

15/2018

nula

Obec Turčiansky Peter

Turčianska vodárenska spoločnosťt

28. 8. 2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

14/2018

29,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

Slovak Telekom, a.s.

7. 8. 2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ - ZA - 379/2018

13/2018

12 408,54 EUR dvanásťtisic štyristo osem eru 54/100

Obec Turčiansky Peter

SR zastúpená MV SR

7. 8. 2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom

12/2018

nula

Obec Turčiansky Peter

Asseco Solutions, a.s.

20. 6. 2018

Dohoda č.3/Dot/2018

11/2018

800,00 EUR Osemsto

Obec Turčiansky Peter

Súkromné CVČ

31. 5. 2018

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT

10/2018

129,46 EUR stodvadsaťdeväť euro 46 centov

Obec Turčiansky Peter

IVes

31. 5. 2018

Zmluva o odbornej a technologickej pomoci pre výkon funkcie zodpovednej osoby

9/2018

200,00 EUR Dvesto euro

BROS Computing, s.r.o.

Obec Turčiansky Peter

9. 5. 2018

Zmluva 38 600

8/2018

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Turčiansky Peter

DPO SR

9. 5. 2018

Dohoda č.2/Dot/2018

7/2018

200,00 EUR Dvesto

Centrum voľného času

Obec Turčiansky Peter

9. 5. 2018

Dohoda č. 1/Dot/2018

6/2018

170,00 EUR stosedemdesiat

OZ Centrum envirenmentálnej výchovy Turiec

Obec Turčiansky Peter

27. 2. 2018

Zmluva o úvere č.16/002/18

5/2018

40 000,00 EUR štyridsať tisíc euro

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

26. 2. 2018

Zmluva o účte

4/2018

nula

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

23. 2. 2018

Zmluva o bežnom účte

3/2018

nula

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

12. 2. 2018

Zmluva o zriadeni vecného bremena

2/2018

nula

Obec Turčiansky Peter

Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.

12. 2. 2018

Príloha č.1 k Zmluve ZVS0202201601

Priloha č.1 k Zmluve č.ZVS0202201601

nula

ENVI-PAK, a.s.

Obec Turčiansky Peter

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13 14
15 16
17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30
31
1 2 3 4

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Projekt "Wifi pre Teba"

Projekt Wifi pre Tebe

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Kostol
svätého Petra