Obsah

Výstup na Končiar

Správy

Nosenie rúšok 1

Nosenie rúšok

Vážení spoluobčania,
Slovenská pošta oznamuje, že výplata všetkých dávok bude možná v priestoroch pošty len pre klientov, ktorí sú chránený rúškou, šálom a pod. V priestore pre klientov môže byť len jedna osoba.
celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: