Menu
Obec Turčiansky Peter
ObecTurčiansky Peter
Obec Turčiansky Peter
rozšírené vyhľadávanie

Detail zmluvy 3/2023

Číslo zmluvy:
3/2023
Názov:
Zámenná zmluva č. O - 9/2023
Predmet zmluvy:
2.1 Strana I prevádza vlastnícke právo Strane II k novovzniknutým pozemkom v katastrálnom území Turčiansky Peter: • C KN parc. č. 226/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 , • C KN parc. č. 226/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 , vytvorené z pozemku parc. č. CKN 226/1, zast. plochy a nádvoria o výmere 1816 m2 podľa geometrického plánu č. 161/2017 zo dňa 14.9.2017, úradne overeného Okresným úradom Martin, katastrálny odbor pod č. 958/2017 dňa 26. 09. 2017. a Strana II uvedené pozemky do svojho výlučného vlastníctva prijíma. 2.2 Strana II prevádza vlastnícke právo Strane I k pozemku v katastrálnom území. Turčiansky Peter : • CKN parc. č. 226/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom na Okresnom úrade Martin, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 317 a Strana I uvedený pozemok do svojho výlučného vlastníctva prijíma. 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na zámene uvedených nehnuteľností a prehlasujú, že so stavom pozemkov, ku ktorým majú na základe tejto zmluvy nadobudnúť vlastnícke právo, sa riadne oboznámili obhliadkou na mieste samom a je im dostatočne známy ich stav, a to v rozsahu vykonanej obhliadky a informácií evidovaných v katastri nehnuteľností. 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zámena nehnuteľností – pozemkov podľa tejto zmluvy sa vykoná tak, že zmluvné strany si vymieňajú pozemky vo výmere 13 m2. Rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov o veľkosti 89 m2 Strana I doplatí Strane II sumu 8,00 EUR / m2 , čo celkovo predstavuje sumu 712,- eur (slovom: sedemstodvanásť eur). Odplata za rozdiel vo výmere podľa tohto bodu, tejto zmluvy bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Turčianskom Petre dňa 29.6.2022 uznesením č. 9/22 2.5 Strana I sa zaväzuje uhradiť odplatu uvedenú v bode 2.4 tohoto článku za rozdiel vo výmere do 30 dní od doručenia rozhodnutia Okresného úradu Martin, katastrálny odbor o povolení vkladu a to na účet Strany II.
Cena:
712,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Turčiansky Peter
IČO:
316989
Adresa:
č.2, 03841 Turčiansky Peter
2. Zmluvná strana:
Turčianska vodárenska spoločnosťt
IČO:
36672084
Adresa:
Kuzmanyho, 03601 Martin
Meno podpisujúcej osoby:
Ondrej Výbošťok
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta obce
Dátum zverejnenia:
31. 1. 2023
Dátum účinnosti zmluvy:
1. 2. 2023
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
30. 1. 2023
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
Zámenná zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB

Zverejňovanie

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28
29 30 31 1 2
3 4
5 6 7 8 9
10 11
12 13 14 15 16
17 18
19 20 21 22 23
24 25
26 27 28 29 30

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Projekt "Wifi pre Teba"

Projekt Wifi pre Tebe

hore

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Kostol
svätého Petra