Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.02.2020

Kúpna zmluva

3/2020

440,00 EUR štyristoštyridsať €

Obec Turčiansky Peter

Matej Líška

10.02.2020

Rámcová zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

2/2020

nula

Obec Turčiansky Peter

Brantner Fatra, s r.o.

09.01.2020

Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201938179_Z

1/2020

22 738,98 EUR

Brantner Fatra, s r.o.

Obec Turčiansky Peter

30.12.2019

Kúpna zmluva

18/2019

810,00 EUR osemstodesať euro

p.Bednár

Obec Turčiansky Peter

19.12.2019

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

17/2019

nula

Galileo Corporation s r.o.

Obec Turčiansky Peter

19.12.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

16/2019

590,00 EUR Päťstodeväťdesiat euro

Galileo Corporation s r.o.

Obec Turčiansky Peter

18.12.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov

15/2019

221,20 EUR Dvesto dvadsaťjedna eur dvadsať centov

Obec Turčiansky Peter

Obec Košťany nad Turcom

05.11.2019

Zmluva o dielo č. Z-B-2019-000270-00

14/2019

66 600,00 EUR šesdesiatšesť tisíc šesťsto

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Turčiansky Peter

25.10.2019

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Turčiansky Peter

13/2019

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Obec Turčiansky Peter

GAYA, s r.o.

18.10.2019

Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov č.004/DOOMT/A/2019

12/2019

80,00 EUR osemdeiat

Obec Turčiansky Peter

SAD Žilina , a.s.

19.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

11/2019

990,00 EUR Deväťstodeväťdesiat euro

EuroPro,n.o.

Obec Turčiansky Peter

24.07.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

10/2019

1 150,00 EUR Tisícstopäťdesiat

PROROZVOJ? s r.o.

Obec Turčiansky Peter

08.07.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

9/2019

2 850,00 EUR Dvetisícosemstopäťdesiat

Obec Turčiansky Peter

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

01.07.2019

Nájomná zmluva č.2/2019

8/2019

60,00 EUR šesdesiat

Obec Turčiansky Peter

Mgr. Silvia Kočanová

20.06.2019

Zmluva o grantovom účte

7/2019

nula

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

07.05.2019

Zmluva č. 39 766

6/2019

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Turčiansky Peter

DPO SR

07.05.2019

Dohoda č4/Dot/2019

5/2019

40,00 EUR štyridsať

SCVČ pri ZŠ BellAmos

Obec Turčiansky Peter

07.05.2019

Dohoda č. 3/Dot/2019

4/2019

440,00 EUR štyristo štyridsať

Súkromné CVČ

Obec Turčiansky Peter

07.05.2019

Dohoda č.2/Dot/2019

3/2019

200,00 EUR dvesto

Centrum voľného času

Obec Turčiansky Peter

07.05.2019

Dohoda č.1/Dot/2019

2/2019

250,00 EUR dvestopäťdesiat

OZ Centrum envirenmentálnej výchovy Turiec

Obec Turčiansky Peter

30.04.2019

Zmluva o bežnom účte

1/2019

nula

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

14.12.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

18/2018

nula

MAPA Slovakia Digital s r.o.

Obec Turčiansky Peter

05.11.2018

Zmluva o dielo

17/2018

550,00 EUR päťstopäťdesiat euro

Progrant, s r.o.

Obec Turčiansky Peter

15.10.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

16/2018

365,00 EUR tristo šesdesiat päť

Galileo

Obec Turčiansky Peter

08.10.2018

Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

15/2018

nula

Obec Turčiansky Peter

Turčianska vodárenská spoločnosť , a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: