Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.08.2020

Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov číslo 003/DOOMT/A/2020

14/2020

80,00 EUR osemdesiat

Obec Turčiansky Peter

SAD Žilina , a.s.

10.08.2020

Mandátna zmluva

13/2020

1 780,00 EUR tisícsedemstoosemdesiat eur

ing. arch. Eva Zaťková

Obec Turčiansky Peter

04.08.2020

Kúpna zmluva číslo ŽSK:461/2020/RÚ

12/2020

1,00 EUR jedno

Obec Turčiansky Peter

Žilinský samosprávny kraj

10.07.2020

Zmluva o dielo č. 2/2020

11/2020

3 350,00 EUR tritisíctristopäťdesiat

Artix, s r.o.

Obec Turčiansky Peter

09.07.2020

Zmluva o združenej dodávka elektriny

10/2020

1,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

Stredoslovenská energetika a.s.

26.06.2020

Mandátna zmluva

9/2020

5 130,00 EUR Pättisíc sto tridsať

Galvod s r.o.

Obec Turčiansky Peter

12.05.2020

Dodatok kúpnej zmluvy

8/2020

nula

p.Bednár

Obec Turčiansky Peter

29.04.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

7/2020

29,00 EUR Dvadsať deväť

Obec Turčiansky Peter

Slovak Telekom,a.s.

28.04.2020

Zmluva o bududúcej zmluve na zriadenie vecného bremena

6/2020

nula

Galvod s r.o.

Obec Turčiansky Peter

07.04.2020

Zmluva 3/2020

5/2020

30,00 EUR tridsať

Rieglová

Obec Turčiansky Peter

19.03.2020

Zmluva č. 320 0639

4/2020

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Obec Turčiansky Peter

DPO SR

10.02.2020

Kúpna zmluva

3/2020

440,00 EUR štyristoštyridsať €

Obec Turčiansky Peter

Matej Líška

10.02.2020

Rámcová zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

2/2020

nula

Obec Turčiansky Peter

Brantner Fatra, s r.o.

09.01.2020

Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201938179_Z

1/2020

22 738,98 EUR

Brantner Fatra, s r.o.

Obec Turčiansky Peter

30.12.2019

Kúpna zmluva

18/2019

810,00 EUR osemstodesať euro

p.Bednár

Obec Turčiansky Peter

19.12.2019

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

17/2019

nula

Galileo Corporation s r.o.

Obec Turčiansky Peter

19.12.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

16/2019

590,00 EUR Päťstodeväťdesiat euro

Galileo Corporation s r.o.

Obec Turčiansky Peter

18.12.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov

15/2019

221,20 EUR Dvesto dvadsaťjedna eur dvadsať centov

Obec Turčiansky Peter

Obec Košťany nad Turcom

05.11.2019

Zmluva o dielo č. Z-B-2019-000270-00

14/2019

66 600,00 EUR šesdesiatšesť tisíc šesťsto

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Turčiansky Peter

25.10.2019

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Turčiansky Peter

13/2019

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Obec Turčiansky Peter

GAYA, s r.o.

18.10.2019

Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov č.004/DOOMT/A/2019

12/2019

80,00 EUR osemdeiat

Obec Turčiansky Peter

SAD Žilina , a.s.

19.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

11/2019

990,00 EUR Deväťstodeväťdesiat euro

EuroPro,n.o.

Obec Turčiansky Peter

24.07.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

10/2019

1 150,00 EUR Tisícstopäťdesiat

PROROZVOJ? s r.o.

Obec Turčiansky Peter

08.07.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

9/2019

2 850,00 EUR Dvetisícosemstopäťdesiat

Obec Turčiansky Peter

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

01.07.2019

Nájomná zmluva č.2/2019

8/2019

60,00 EUR šesdesiat

Obec Turčiansky Peter

Mgr. Silvia Kočanová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: