Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.05.2021

Dotácia z prostriedkov DPO

7/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Turčiansky Peter

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

03.04.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

6/2021

Neuvedené

Obec Turčiansky Peter

Zachránari Martin o.z.

15.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

5/2021

nula

Obec Turčiansky Peter

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

01.03.2021

Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmot. núdzi

4/2021

15,00 EUR Pätnásť eur

Obec Turčiansky Peter

Komunálna poisťovňa

01.03.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

3/2021

600,00 EUR šestoeur

Obec Turčiansky Peter

Ing. Jozef Adamkovič

20.02.2021

Zmluva na zabezpečenie testovania antigénov

2/2021

500,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

Zachránari Martin o.z.

25.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021

nula

Mesto Martin

Obec Turčiansky Peter

09.12.2020

Zmluva o výpožičke

17/2020

nula

Obec Turčiansky Peter

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

21.10.2020

Dohoda č. 20/23/010/37

16/2020

Neuvedené

Obec Turčiansky Peter

ÚPSaR Martin

13.10.2020

Zmluva oZmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

15/2020

590,00 EUR Päťstodevaťdesiat

Obec Turčiansky Peter

Galileo Corporation s r.o.

24.08.2020

Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov číslo 003/DOOMT/A/2020

14/2020

80,00 EUR osemdesiat

Obec Turčiansky Peter

SAD Žilina , a.s.

10.08.2020

Mandátna zmluva

13/2020

1 780,00 EUR tisícsedemstoosemdesiat eur

ing. arch. Eva Zaťková

Obec Turčiansky Peter

04.08.2020

Kúpna zmluva číslo ŽSK:461/2020/RÚ

12/2020

1,00 EUR jedno

Obec Turčiansky Peter

Žilinský samosprávny kraj

10.07.2020

Zmluva o dielo č. 2/2020

11/2020

3 350,00 EUR tritisíctristopäťdesiat

Artix, s r.o.

Obec Turčiansky Peter

09.07.2020

Zmluva o združenej dodávka elektriny

10/2020

1,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

Stredoslovenská energetika a.s.

26.06.2020

Mandátna zmluva

9/2020

5 130,00 EUR Pättisíc sto tridsať

Galvod s r.o.

Obec Turčiansky Peter

12.05.2020

Dodatok kúpnej zmluvy

8/2020

nula

p.Bednár

Obec Turčiansky Peter

29.04.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

7/2020

29,00 EUR Dvadsať deväť

Obec Turčiansky Peter

Slovak Telekom,a.s.

28.04.2020

Zmluva o bududúcej zmluve na zriadenie vecného bremena

6/2020

nula

Galvod s r.o.

Obec Turčiansky Peter

07.04.2020

Zmluva 3/2020

5/2020

30,00 EUR tridsať

Rieglová

Obec Turčiansky Peter

19.03.2020

Zmluva č. 320 0639

4/2020

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Obec Turčiansky Peter

DPO SR

10.02.2020

Kúpna zmluva

3/2020

440,00 EUR štyristoštyridsať €

Obec Turčiansky Peter

Matej Líška

10.02.2020

Rámcová zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

2/2020

nula

Obec Turčiansky Peter

Brantner Fatra, s r.o.

09.01.2020

Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201938179_Z

1/2020

22 738,98 EUR

Brantner Fatra, s r.o.

Obec Turčiansky Peter

30.12.2019

Kúpna zmluva

18/2019

810,00 EUR osemstodesať euro

p.Bednár

Obec Turčiansky Peter

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: