Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT

10/2018

129,46 EUR stodvadsaťdeväť euro 46 centov

Obec Turčiansky Peter

IVes

31.05.2018

Zmluva o odbornej a technologickej pomoci pre výkon funkcie zodpovednej osoby

9/2018

200,00 EUR Dvesto euro

BROS

Obec Turčiansky Peter

09.05.2018

Zmluva 38 600

8/2018

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Turčiansky Peter

DPO SR

09.05.2018

Dohoda č.2/Dot/2018

7/2018

200,00 EUR Dvesto

Centrum voľného času

Obec Turčiansky Peter

09.05.2018

Dohoda č. 1/Dot/2018

6/2018

170,00 EUR stosedemdesiat

OZ Centrum envirenmentálnej výchovy Turiec

Obec Turčiansky Peter

27.02.2018

Zmluva o úvere č.16/002/18

5/2018

40 000,00 EUR štyridsať tisíc euro

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

26.02.2018

Zmluva o účte

4/2018

nula

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

23.02.2018

Zmluva o bežnom účte

3/2018

nula

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

12.02.2018

Zmluva o zriadeni vecného bremena

2/2018

nula

Obec Turčiansky Peter

Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.

12.02.2018

Príloha č.1 k Zmluve ZVS0202201601

Priloha č.1 k Zmluve č.ZVS0202201601

nula

ENVI-PAK, a.s.

Obec Turčiansky Peter

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: