Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.06.2019

Zmluva o grantovom účte

7/2019

nula

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

07.05.2019

Zmluva č. 39 766

6/2019

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Turčiansky Peter

DPO SR

07.05.2019

Dohoda č4/Dot/2019

5/2019

40,00 EUR štyridsať

SCVČ pri ZŠ BellAmos

Obec Turčiansky Peter

07.05.2019

Dohoda č. 3/Dot/2019

4/2019

440,00 EUR štyristo štyridsať

Súkromné CVČ

Obec Turčiansky Peter

07.05.2019

Dohoda č.2/Dot/2019

3/2019

200,00 EUR dvesto

Centrum voľného času

Obec Turčiansky Peter

07.05.2019

Dohoda č.1/Dot/2019

2/2019

250,00 EUR dvestopäťdesiat

OZ Centrum envirenmentálnej výchovy Turiec

Obec Turčiansky Peter

30.04.2019

Zmluva o bežnom účte

1/2019

nula

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

14.12.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

18/2018

nula

MAPA Slovakia Digital s r.o.

Obec Turčiansky Peter

05.11.2018

Zmluva o dielo

17/2018

550,00 EUR päťstopäťdesiat euro

Progrant, s r.o.

Obec Turčiansky Peter

15.10.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

16/2018

365,00 EUR tristo šesdesiat päť

Galileo

Obec Turčiansky Peter

08.10.2018

Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

15/2018

nula

Obec Turčiansky Peter

Turčianska vodárenská spoločnosť , a.s.

28.08.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

14/2018

29,00 EUR

Obec Turčiansky Peter

Slovak Telekom, a.s.

07.08.2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ - ZA - 379/2018

13/2018

12 408,54 EUR dvanásťtisic štyristo osem eru 54/100

Obec Turčiansky Peter

SR zastúpená MV SR

07.08.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom

12/2018

nula

Obec Turčiansky Peter

Asseco Solutions, a.s.

20.06.2018

Dohoda č.3/Dot/2018

11/2018

800,00 EUR Osemsto

Obec Turčiansky Peter

Súkromné CVČ

31.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT

10/2018

129,46 EUR stodvadsaťdeväť euro 46 centov

Obec Turčiansky Peter

IVes

31.05.2018

Zmluva o odbornej a technologickej pomoci pre výkon funkcie zodpovednej osoby

9/2018

200,00 EUR Dvesto euro

BROS

Obec Turčiansky Peter

09.05.2018

Zmluva 38 600

8/2018

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Turčiansky Peter

DPO SR

09.05.2018

Dohoda č.2/Dot/2018

7/2018

200,00 EUR Dvesto

Centrum voľného času

Obec Turčiansky Peter

09.05.2018

Dohoda č. 1/Dot/2018

6/2018

170,00 EUR stosedemdesiat

OZ Centrum envirenmentálnej výchovy Turiec

Obec Turčiansky Peter

27.02.2018

Zmluva o úvere č.16/002/18

5/2018

40 000,00 EUR štyridsať tisíc euro

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

26.02.2018

Zmluva o účte

4/2018

nula

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

23.02.2018

Zmluva o bežnom účte

3/2018

nula

Obec Turčiansky Peter

Prima banka Slovensko,a.s.

12.02.2018

Zmluva o zriadeni vecného bremena

2/2018

nula

Obec Turčiansky Peter

Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.

12.02.2018

Príloha č.1 k Zmluve ZVS0202201601

Priloha č.1 k Zmluve č.ZVS0202201601

nula

ENVI-PAK, a.s.

Obec Turčiansky Peter

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: