Obsah

Spoločný stavebný úrad Košťany nad Turcom

 STAVEBNÁ  ČINNOSŤ

 SSÚ vybavuje:

 Ing. Juraj Bednárik

 Tel:  043/430 16 52

 Email: stavbar@kostanynadturcom.sk,


Pondelok        7:30 – 15:30

Utorok             7:30 – 15:30

Streda             7:30 – 17:30

Štvrtok            nestránkový deň

Piatok              7:30 – 13:00

Obedná prestávka v čase od 12:00 do 12:30 , okrem piatku


Tlačivá:

 

Čestné prehlásenie                                                                                                           tu ku stiahnutiu                                                                         

Žiadosť o dodatočné povol. stavby pre jej dokončením                                                    tu ku stiahnutiu                                                                                   

Návrh na vydanie rozhodnutia  o využití územia a zmena VÚ                                          tu ku stiahnutiu

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia                                                                   tu ku stiahnutiu

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  reklamnej stavby                                      tu ku stiahnutiu

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia                                                                         tu ku stiahnutiu

 

Nová – žiadosť o povolenie studne                                                                                   tu ku stiahnutiu

 

Ohlásenie DS                                                                                                                    tu ku stiahnutiu

 

Ohlásenie jednoduchej stavby                                                                                          tu ku stiahnutiu

 

Ohlásenie reklamnej stavby                                                                                              tu ku stiahnutiu

 

Oznámenie o začatí stavby                                                                                               tu ku stiahnutiu

 

Postupy pri konaniach podľa stavebného zákona T. P.                                                     tu ku stiahnutiu

 

Stavebné povolenie v spojenom konaní opr.                                                                    tu ku stiahnutiu

 

Stavebné povolenie                                                                                                           tu ku stiahnutiu

                                                

Žiadosť o povolenie terénnych úprav                                                                                tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby                                                              tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o vyjadrenie obce k funkčnosti pozemku                                                             tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o vyjadrenie obce k funkčnosti pozemku                                                             tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby                                                               tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby                                                                              tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby                                                                       tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením                                                  tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia                                                      tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o predĺženie SP a dok. stavby                                                                              tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o stavbe a pozemku                                                           tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o vydanie rozh. pre opatrenie na sused poz.                                                       tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby                                                                                     tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o potvrdenie – existencie pasport stavby                                                             tu ku stiahnutiu