Obsah

Súčasnosť obce

Demografia
 • Počet obyvateľov k 31.12.2020 spolu 535
 • muži 260
  ženy 275
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 102
 • Produktívny vek (15-54) ženy 153
 • Produktívny vek (15-59) muži 170
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 110
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 18
  muži 7 
  ženy 11 

 •  
 •  
 •  
 •  
Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 

 • Knižnica
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • kanalizácia

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika