Obsah

Súčasnosť obce

Demografia
 • Počet obyvateľov k 31.12.2017 spolu 490
 • muži 239
  ženy 251
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 89
 • Produktívny vek (15-54) ženy 142
 • Produktívny vek (15-59) muži 155
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 104
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 17
  muži 0 
  ženy 2 
 •  
 •  
 •  
Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 

 • Knižnica
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • kanalizácia

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika