Obsah

Kultúrne dedičstvo

Pamiatky

Kostol svätého Petra ranogotický z rokov 1309-1327, renesančná klenba z polovice 17. storočia, okolo roku 1940 zmodernizovaný, v interiéri sa nachádzajú gotické architektonické detaily, zariadenie z 18. storočia (neskorogotické sochy v zbierkach Slovenského národného múzea v Martine) 
Kaštieľ pôvodne renesančný zo 16.-17. storočia, koncom 19. storočia prestavaný 
Kaštieľ z druhej polovice 19. storočia v romantizujúcom slohu s nárožnými arkiermi

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť